Thursday, 23 February 2012

:::::::::::::sEp!+h!b@::::::

Muaz bin Jabal pernah berkata:

Pelajarilah ilmu pengetahuan,
sebab mempelajarinya kerana Allah adalah tanda takut kepadanya,
menuntutnya adalah ibadah,
menelaahnya adalah tasbih,
mencarinya adalah jihad,
mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui adalah sedekah,
memberikannya kepada ahlinya adalah kebaktian.

Dialah kawan dalam masa kesepian dan teman pada masa kesunyian.
Dialah penunjuk jalan kepada agama dan pendorong kesabaran pada masa kepayahan dan kesempitan."
Dialah penunjuk jalan kepada agama dan pendorong kesabaran pada masa kepayahan dan kesempitan."

No comments:

Post a Comment